среда, 25 мая 2016 г.

Projekotwanie ogrodzenie PCV na plot i furtkę ze sztachetek nie wymaga pozwolenia na budowę oraz komunikowania tego faktu do urzędu prócz wyjątkowych przypadków.

Projekotwanie ogrodzenia z plastiku na plot i furtkę sztachetowa nie wymaga zezwolenia na budowę ani zawiadamiania tego faktu gminie z wyjątkiem kilku przypadków.

Ogrodzenia Winylowe na ogrodzenie i bramkę ogrodzeniowa nie przekraczające poziomu 2,2 m budowane pośrodku dwoma ościennymi działkami nie potrzebują żadnych formalności formalnych. Dotyczy to tez ogrodzeń tymczasowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także innych miejsc publicznych (nie dotyczy płotów przy drogach prywatnych a także wewnętrznych nie będących drogami generalnymi)
  2. stawianie ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia plot z plastiku na ogrodzenie i bramkę ogrodzeniowadokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym czy tez urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu konstrukcji płotu winno zawierać gatunek ogrodzenia, metodę zrealizowania jego montażu oraz planowany termin zapoczątkowania budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia należy dodać deklaracje o prawie do dysponowania posiadłością w zamiarach budowlanych a także jeśli jest to potrzebne przez starostwo zarys ogrodzenia.

Od czasu do czasu do konstrukcji ogrodzenia Winylowe na plot i furtkę ogrodzeniowa wymagane są uzupełniające uzgodnienia tj. np. akceptacja zarządcy drogi na lokalizacje wjazdu.

Konstrukcje ogrodzenia można zacząć po 30 dobach od momentu zgłoszenia zamiaru jego budowy, o ile biuro nie wniesie przedtem sprzeciwu. Sprzeciw może zaistnieć w sytuacji, kiedy projektowane ogrodzenie z plastiku na plot i furtkę ze sztachet jest niezgodne z ustaleniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej ulicy. W sytuacji kiedy proponowane sztachety z PCV na plot i bramkę sztachetowaprawdopodobnie może grozić bezpieczeństwu ludzi albo mienia, np. przez ograniczanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może wymagać uzyskania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji płotu jest ważne przez 2 lata. Brak zainicjowania prac przez ten okres skutkuje unieważnieniem zgłoszenia a także w przypadku chęci wybudowania ogrodzenia nieodzowne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий